uTorrent

Tải xuống uTorrent dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
3.5.4-build-44498
Tải xuống miễn phídành cho Windows

Tải xuống miễn phí uTorrent

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác